Project information

Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat

Project Identification
NU20-04-00294
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Onemocnění s Lewyho tělísky, mezi které patří i Parkinsonova nemoc, je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocnění mozku po Alzheimerově chorobě. Tato onemocnění se rozvíjí plíživě a jsou diagnostikována většinou až při plném rozvoji typických klinických příznaků, které se objevují v době, kdy proces neurodegenerace je v pokročilé fázi a došlo již k výraznému úbytku mozkových buněk. Charakteristickými prodromálními příznaky, které se objevují v časných fázích těchto onemocnění, jsou výrazné kolísání krátkodobé paměti a pozornosti, neklidný spánek s vykřikováním ze spaní, zpomalení pohybů se svalovou ztuhlostí, snížením mimiky v obličeji, tišší řečí. Dalšími projevy mohou být zácpa, změna čichu, zhoršení nálady nebo občasné poruchy zrakového vnímání. Tato studie si klade za cíl identifikovat osoby v riziku rozvoje onemocnění s Lewyho tělísky na základě cíleného záchytu subjektů trpících prodromálními příznaky těchto onemocnění a jejich následného detailního vyšetření pomocí multimodálních vyšetřovacích metod. Záchyt velmi časných forem těchto onemocnění je naprosto zásadní pro výzkum onemocnění a pro testování biologické léčby.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info