Project information
Interdisciplinární výzkum klasických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur – 2020 (Klasické jazyky a kultury)

Projekt si klade za dlouhodobý cíl soustavně propojovat v nejširší možné míře filologický a historický výzkum části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace v mediteránním prostoru, konkrétně latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum bude v souladu s oborovým složením na ÚKS rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků) a s nimi spojených historických území. Okruh výzkumu bude rozdělen na tři příbuzné specializace: lingvistickou, literární, historickou a částečně i archeologickou. Jedná se o dlouhodobý projekt.

Publications

Total number of publications: 63


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info