Project information

Project information
Umělecká úloha, tvar a čas v dějinách architektury a výtvarného umění (Umělecká úloha v dějinách umění)

Project Identification
MUNI/A/1192/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu v oblasti dějin umění svým zaměřením dále rozšiřuje dosavadní badatelskou práci posluchačů doktorského studia a vybraných studentů magisterského studia v prezenční formě dějin umění. Zatímco ve dvou předchozích letech bylo tématem prací zejména zkoumání pojmů materiality, prostoru a vizuálního významu, tentokrát se obecným tématem projektu stane průzkum specifické umělecké úlohy v architektuře, sochařství, malířství a dalších uměleckých oblastí. Pod vedením akademických pracovníků budou řešeny dílčí studentské projekty, v nichž bude kladen důraz zejména na zkoumání umělecké úlohy ve vztahu ke konkrétnímu tvaru a času v uměleckém díle. Doktorské práce přitom budou směrovány zejména do dvou časových oblastí: (a) proměna uměleckých děl a kulturních objektů mezi pozdní antikou a středověkem /Ivan Foletti/, (b) vztah uměleckých děl a jejich různorodá interpretace na příkladech raně novověkého a moderního umění /Ondřej Jakubec/. Projekt svým zaměřením podpoří zejména internacionalizaci studentského výzkumu, pobyt studentů v zahraničí a podporu jejich přednáškové činnosti, jako i publikační studentskou činnost. Přirozenou součástí projektu je nákup nejnovější uměleckohistorické literatury pro potřeby doktorských studentů a jejich seminární výuky.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info