Project information

Project information
Pokročilá analýza dat variability srdeční frekvence a kožního odporu jako indikátoru reakce autonomního nervového systému cvičenců v pohybových scénářích (PAVKANS)

Project Identification
MUNI/A/1380/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Variabilita srdeční frekvence (HRV) a kožní odpor (EDA) jsou fyziologické parametry vypovídající o aktivitě autonomního nervového systému. Projekt je zaměřen na pokročilou analýzu dat prostřednictvím softwaru Kubios Premium (HRV) a Ledalab (EDA). Domácí pracoviště disponuje všemi nástroji pro analýzu včetně samotných dat vhodných pro pokročilé zpracování. V současnosti na pracovišti absentuje popis metodiky pro analýzu dat. Projekt je zaměřen na samostatnou práci studentů, studium odborné literatury, práci se softwarem a konzultace s odborníky s cílem vypracování metodiky pokročilé analýzy HRV a EDA v podobě handoutu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info