Project information

Hodnocení střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení II. (Hodnocení střelby v biatlonu II.)

Project Identification
MUNI/A/1271/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na výzkum problematiky střeleckého výkonu v biatlonu. Cílem výzkumu je zhodnocení úspěšnosti střelby v závislosti na dechové a tepové frekvence biatlonistů těsně před příjezdem na střelnici a během samotné střelby. Projekt má přímou návaznost na specifický výzkum MUNI/A/1455/2015, Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení, a MUNI/A/1117/2017, Hodnocení střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení. Tyto výzkumy prokazují negativní vliv vyšší intenzity zátěže na stabilitu střelecké polohy vstoje a stabilitu zbraně při míření, statistická významnost mezi střeleckou úspěšností a intenzitou zátěže nalezena nebyla. Druhý výzkum mimo jiné demonstruje velmi dobré výsledky v technice spouštění u biatlonistů kategorie dorostu a juniorů. Výzkumný soubor opět tvoří sportovci z biatlonových sportovních center mládeže a reprezentanti ČR v biatlonu. Zkoumání bude probíhat v modelových situacích přímo na biatlonových tratích a střelnici. Výsledky budou prezentovány v odborných periodikách, magisterských pracích zapojených studentů, na mezinárodní konferenci a přednášce v rámci vzdělávání trenérů pod záštitou Českého svazu biatlonu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info