Project information

Project information
Realizace a ověření měřicího systému - funkčního vzorku - pro optimální nastavení hrazdové konstrukce (HRAZDA)

Project Identification
MUNI/A/1171/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Tuhost žerdi u mužského gymnastických nářadí - hrazdy a ženského nářadí - bradla o nestejné výši žerdi, lze díky konstrukci celého nářadí nastavit na různé hodnoty. Pro optimální využití těchto materiálových vlastností nářadí, tedy potenciální energie pružnosti žerdě, si před cvičením každý gymnasta/gymnastka nastavuje individuálně podle svých potřeb (hmotnosti těla, úrovni silových schopností, úrovni osvojení si gymnastických pohybových struktur). V rámci projektu "Individualizace nastavení pružnosti gymnastické hrazdy jakožto faktor ovlivňující výkon" (MUNI/A/1060/2018) jsme ve spolupráci s vědci z Vysokého Učení Technického v Brně vytvořili metodiku možnou pro měření těchto mechanických vlastností hrazdy. Cílem tohoto projektu je v návaznosti na získané výsledky vytvořit funkční vzorek příp. užitný vzor měřicího zařízení umožňující uživatelům (trenérům a sportovcům gymnastiky) nastavit v krátkém čase tutéž požadovanou tuhost hrazdy u různých typů konstrukcí, na kterých se soutěží v rámci národních i mezinárodních soutěžích, aby tak byl minimalizován vliv tohoto proměnlivého vnějšího faktoru, který výrazně může ovlivnit výkon.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info