Project information
Sociálně pedagogická realita v centru výzkumu začínajících badatelů (SocPedRV)

Project Identification
MUNI/A/0871/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je podpora dílčích výzkumných iniciativ zejména doktorských studentů a akademických pracovníků katedry sociální pedagogiky. Projekt směřuje k podpoře publikační strategie doktorandů ve spolupráci se školiteli a konzultanty a publikovat vědecké texty v různých odborných periodikách a publikacích. Výzkumné iniciativy jsou zaměřeny především na výzkumná šetření sociálně pedagogické reality, často zaměřená na prostředí školy, ale i na další specifické oblasti pedagogiky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info