Project information

Sociálně pedagogická realita v centru výzkumu začínajících badatelů (SocPedRV)

Cílem projektu je podpora dílčích výzkumných iniciativ zejména doktorských studentů a akademických pracovníků katedry sociální pedagogiky. Projekt směřuje k podpoře publikační strategie doktorandů ve spolupráci se školiteli a konzultanty a publikovat vědecké texty v různých odborných periodikách a publikacích. Výzkumné iniciativy jsou zaměřeny především na výzkumná šetření sociálně pedagogické reality, často zaměřená na prostředí školy, ale i na další specifické oblasti pedagogiky.