Project information
Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

Project Identification
ROZV/C20/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Charles University
Palacký University, Olomouc

Cílem projektu je zachování a zkvalitnění výuky v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech a výchova nových akademických pracovníků pro zajištění výuky v následujících letech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info