Project information

Project information
Optimalizace proporcí respirátoru CIIRC RP95-3D pro nedospělé osoby ve věkové kategorii 4 až 18 let (Respirátor CIIRC RP95-3D pro nedospělé osoby)

Project Identification
MUNI/31/02202003/2020
Project Period
5/2020 - 6/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Ústav antropologie PřF MU spolupracuje s CIIRC ČVUT na vývoji respirátoru RP95-3D. Aktuální konstrukční návrh respirátoru byl vytvořen pro dospělé jedince. Navrhujeme, že bychom v rámci projektu Proof of Concept provedli testování rozměrové a tvarové vhodnosti respirátoru pro věkové kategorie nedospělých jedinců v rozsahu 4 až 18 let s využitím 3D digitálních modelů obličejů nedospělých osob zahrnutých v biometrické databázi Fidentis (www.fidentis.cz/database). Databáze Fidentis je ve vlastnictví Masarykovy univerzity a s ohledem na citlivost osobních údajů obsažených v databázi je zpřístupněna odborné veřejnosti jen ve velmi omezené podobě (3D modely nedospělých osob jsou využívány výhradně pro interní účely). Pro potřeby rozvoje spolupráce s ČVUT týkající se vývoje ochranných pomůcek pro nedospělé osoby je proto zcela zásadní, aby část vývoje respirátoru probíhala za spoluúčasti řešitelského týmu z Masarykovy univerzity.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info