Project information
Optimalizácia generácie plazmou aktivovaného média s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka pri dekontaminácii teplocitlivých materiálov (O3/H2O2bio-dekon)

Project Identification
TJ04000329
Project Period
7/2020 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
ROPLASS s.r.o.

Cieľom projektu je stanovenie podmienok pre účinnú dekontamináciu, prípadne sterilizáciu, povrchov teplocitlivých materiálov pri atmosférickom tlaku s využitím povrchových dielektrických bariérových výbojov. K tomuto účelu bude využitý plazmou aktivovaný plyn s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka, ktorý je možné dosiahnuť plazmovou aktiváciou čistého kyslíka s prímesou vodných pár. Dekontaminačný účinok takto generovanej plynnej zmesi bude určený prostredníctvom mikrobiologických testov inaktivácie rôznych patogénov.
Hlavným výsledkom projektu bude prototyp dekontaminačného zariadenia a overená technológia, ktorá bude využiteľná pre stavbu škálovateľných komerčných plazmových zariadení (dekontaminačných komôr) využiteľných napr. pre medicínske alebo výskumné účely.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info