Informace o projektu

Optimalizácia generácie plazmou aktivovaného média s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka pri dekontaminácii teplocitlivých materiálov (O3/H2O2bio-dekon)

Kód projektu
TJ04000329
Období řešení
7/2020 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
ROPLASS s.r.o.

Cieľom projektu je stanovenie podmienok pre účinnú dekontamináciu, prípadne sterilizáciu, povrchov teplocitlivých materiálov pri atmosférickom tlaku s využitím povrchových dielektrických bariérových výbojov. K tomuto účelu bude využitý plazmou aktivovaný plyn s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka, ktorý je možné dosiahnuť plazmovou aktiváciou čistého kyslíka s prímesou vodných pár. Dekontaminačný účinok takto generovanej plynnej zmesi bude určený prostredníctvom mikrobiologických testov inaktivácie rôznych patogénov.
Hlavným výsledkom projektu bude prototyp dekontaminačného zariadenia a overená technológia, ktorá bude využiteľná pre stavbu škálovateľných komerčných plazmových zariadení (dekontaminačných komôr) využiteľných napr. pre medicínske alebo výskumné účely.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info