Informace o projektu

Optimalizácia generácie plazmou aktivovaného média s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka pri dekontaminácii teplocitlivých materiálov (O3/H2O2bio-dekon)

Kód projektu
TJ04000329
Období řešení
7/2020 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
ROPLASS s.r.o.

Cieľom projektu je stanovenie podmienok pre účinnú dekontamináciu, prípadne sterilizáciu, povrchov teplocitlivých materiálov pri atmosférickom tlaku s využitím povrchových dielektrických bariérových výbojov. K tomuto účelu bude využitý plazmou aktivovaný plyn s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka, ktorý je možné dosiahnuť plazmovou aktiváciou čistého kyslíka s prímesou vodných pár. Dekontaminačný účinok takto generovanej plynnej zmesi bude určený prostredníctvom mikrobiologických testov inaktivácie rôznych patogénov.
Hlavným výsledkom projektu bude prototyp dekontaminačného zariadenia a overená technológia, ktorá bude využiteľná pre stavbu škálovateľných komerčných plazmových zariadení (dekontaminačných komôr) využiteľných napr. pre medicínske alebo výskumné účely.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info