Project information

Pořízení přístrojového vybavení pro potřeby vybavení Simulačního centra LF MU (133240_přístrojové vybavení SIMU)

Project Identification
133D241000001
Project Period
1/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení pro potřeby vybavení Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info