Informace o projektu

Pořízení přístrojového vybavení pro potřeby vybavení Simulačního centra LF MU (133240_přístrojové vybavení SIMU)

Kód projektu
133D241000001
Období řešení
1/2020 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení pro potřeby vybavení Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity.