Project information

Radioprotective Effects Induced by the Elevation of Extracellular Adeosine

Investor logo
Project Identification
GA306/93/0051
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Projekt předpokládá další rozvíjení autory dosažených poznatků v oblasti radioprotekce savčího organismu. Je založen na koncepci ochranné úlohy extracelulárního působení adenosinu a využívá zvýšení hladiny extracelulárního adenosinu pomocí společného podání dipyridamolu a adenosinmonofosfátu. Ochranné efekty jsou zprostředkovány patrně dvěma mechanismy, vyvolanými receptorovým působením adenosinu, tj. hypoxií (vazodilatace - hypotenze) a stimulací buněčné proliferace v krvetvorných tkáních. Cílem projektu je řešit tyto problémy: (1) oddělení obou mechanismů směřující ke snížení méně žádoucí kardiovaskulární odpovědi, (2) účinnost a využitelnost ochranných mechanismů v podmínkách frakcionovaného ozařování. Předpokládá se, že plánované pokusy umožní určení prakticky využitelných principů radioprotekce.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info