Informace o projektu

Radioprotektivní účinky indukované zvýšením extracelulární hladiny adenosinu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA306/93/0051
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt předpokládá další rozvíjení autory dosažených poznatků v oblasti radioprotekce savčího organismu. Je založen na koncepci ochranné úlohy extracelulárního působení adenosinu a využívá zvýšení hladiny extracelulárního adenosinu pomocí společného podání dipyridamolu a adenosinmonofosfátu. Ochranné efekty jsou zprostředkovány patrně dvěma mechanismy, vyvolanými receptorovým působením adenosinu, tj. hypoxií (vazodilatace - hypotenze) a stimulací buněčné proliferace v krvetvorných tkáních. Cílem projektu je řešit tyto problémy: (1) oddělení obou mechanismů směřující ke snížení méně žádoucí kardiovaskulární odpovědi, (2) účinnost a využitelnost ochranných mechanismů v podmínkách frakcionovaného ozařování. Předpokládá se, že plánované pokusy umožní určení prakticky využitelných principů radioprotekce.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info