Project information
Czech-Norwegian Collaboration on Meta-Research and Critical Thinking Education in Healthcare

Project Identification
EHP-CZ-ICP-2-009
Project Period
8/2020 - 7/2023
Investor / Pogramme / Project type
The Centre for International Cooperation in Education
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem projektu je výměna znalostí v oblasti Evidence-Based Healthcare mezi Českým národním centrem Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHCKT), IBA, LF MUNI a Centre for Evidence-based Practice, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway.
Oba partnery již nyní spojuje aktivní účast na Cost akci EVBRES https://evbres.eu/, kde hlavní řešitel za Norskou stranu Prof. Hans Lund je zároveň předsedou této Cost akce. Dr. Klugar, hlavní řešitel za Českou stranu je zároveň lídrem pracovní skupiny dvě a společně s prof. Lundem součástí Core Group této mezinárodní COST akce. Obě centra mají společný zájem, a to je problematika Evidence-Based Helathcare, kritického myšlení, tvorba systematických review a klinických doporučených postupů. Kdy Norská strana má více zkušeností s tvorbou systematických review a nového přístupu Evidence-Based Research, zatímco Česká strana má více zkušeností s tvorbou klinických doporučených postupů a metodologie vědy a výzkumu včetně zázemí Joanna Briggs Institute, Cochrane Collaboration a GRADE working group. Výměna zkušeností a znalostí podpořena stážemi, workshopy, společnými publikacemi, atd., významně posílí spolupráci těchto dvou center a díky oboustrannému transferu znalostí posílí výukové, vědecko-výzkumné a technické kapacity na obou stranách.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info