Project information

Czech-Norwegian Collaboration on Meta-Research and Critical Thinking Education in Healthcare

Project Identification
EHP-CZ-ICP-2-009
Project Period
8/2020 - 7/2023
Investor / Pogramme / Project type
The Centre for International Cooperation in Education
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem projektu je výměna znalostí v oblasti Evidence-Based Healthcare mezi Českým národním centrem Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHCKT), IBA, LF MUNI a Centre for Evidence-based Practice, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway.
Oba partnery již nyní spojuje aktivní účast na Cost akci EVBRES https://evbres.eu/, kde hlavní řešitel za Norskou stranu Prof. Hans Lund je zároveň předsedou této Cost akce. Dr. Klugar, hlavní řešitel za Českou stranu je zároveň lídrem pracovní skupiny dvě a společně s prof. Lundem součástí Core Group této mezinárodní COST akce. Obě centra mají společný zájem, a to je problematika Evidence-Based Helathcare, kritického myšlení, tvorba systematických review a klinických doporučených postupů. Kdy Norská strana má více zkušeností s tvorbou systematických review a nového přístupu Evidence-Based Research, zatímco Česká strana má více zkušeností s tvorbou klinických doporučených postupů a metodologie vědy a výzkumu včetně zázemí Joanna Briggs Institute, Cochrane Collaboration a GRADE working group. Výměna zkušeností a znalostí podpořena stážemi, workshopy, společnými publikacemi, atd., významně posílí spolupráci těchto dvou center a díky oboustrannému transferu znalostí posílí výukové, vědecko-výzkumné a technické kapacity na obou stranách.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info