Project information

Project information
Sector Skills Alliances 2020

Investor logo
Project Identification
621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B
Project Period
11/2020 - 10/2024
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Mykolas Romeris University

Cílem projektu je vytvořit funkční rámec schopností a dovedností v kybernetické bezpečnosti a návrh blueprintů pro vzdělávací instituce.
Jedná se o projekt v programu Erasmus+, kde je Masarykova univerzita jedním z partnerů, projekt zahrnuje také mnoho zahraničních účastníků majících projekty z prgramu H2020. Projektu se účastní také jiné VŠ v rámci ČR (VUT). Projekt navazuje na účast Masarykovy univerzity v rámci pilotních projektů CONCORDIA a CyberSec4Europe.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info