Project information

Sector Skills Alliances 2020

Investor logo
Project Identification
621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B
Project Period
1/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Mykolas Romeris University

Cílem projektu je vytvořit funkční rámec schopností a dovedností v kybernetické bezpečnosti a návrh blueprintů pro vzdělávací instituce.
Jedná se o projekt v programu Erasmus+, kde je Masarykova univerzita jedním z partnerů, projekt zahrnuje také mnoho zahraničních účastníků majících projekty z prgramu H2020. Projektu se účastní také jiné VŠ v rámci ČR (VUT). Projekt navazuje na účast Masarykovy univerzity v rámci pilotních projektů CONCORDIA a CyberSec4Europe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info