Project information
Covid-19 infodemic: AI communication platform suppressing in connection with journalistic and media ethic

Investor logo
Project Identification
TL04000176
Project Period
9/2020 - 2/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University
NEWTON Media, a. s.

Cílem interdisciplinárního projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke Covid-19, ale též k dalším budoucím pandemiím - a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. "žurnalistiky založené na důkazech". Projekt využívá prvků umělé inteligence (dále jen AI), propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy řešení jsou reflexí problémů reálné praxe při průniku žurnalistického a lékařského pole.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info