Project information
Optimalizace přístupu tvorby patient-derived xenograftů high-risk nádorů prostaty

Project Identification
MUNI/11/SUP/25/2020
Project Period
10/2020 - 9/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Patient-derived xenografty (PDX) přináší řádově vyšší výpovědní hodnotu pro studium nádorové biologie oproti buněčným liniím, primárním kulturám in vitro či v porovnání s analýzou fixovaného materiálu. Cílem tohoto pilotního projektu je optimalizace protokolu přípravy PDX z high-grade lokalizovaných a lokálně pokročilých karcinomů prostaty, zavedení tohoto postupu do rutinní praxe laboratoře a vytvoření preliminárních dat pro budoucí projekt podaný externí agentuře. Bude optimalizováno následující: logistika práce se vzorkem, použitý kmen myší, androgen ablace, zpracování tkáňových vzorků, lokace implantace xenograftu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info