Project information

Project information
Modelování in vitro využívající pacient-specifické srdeční buňky při studiu funkčního podkladu dědičných arytmogenních syndromů

Project Identification
MUNI/11/SUP/18/2020
Project Period
10/2020 - 9/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výzkum v oblasti dědičných arytmií prodělává v posledních letech výrazné změny. Čím dál více poznatků je získáváno na pacient-specifických srdečních buňkách diferencovaných z lidských pluripotentních buněk. Lze tak in vitro modelovat onemocnění konkrétního pacienta, případně provádět farmakologické studie přímo na lidských srdečních buňkách. Cílem tohoto projektu bude vytvořit in vitro model vybrané dědičné arytmie a využít ho k následnému studiu její patogeneze pomocí elektrofyziologických technik whole cell patch clamp a multielectrode array. Získaná pilotní data budou sloužit jako podklad pro sepsání a podání grantové žádosti u externí grantové agentury.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info