Project information

Project information
Genomic substrates of chromosome rearrangements and dysploidy during plant evolutionary diversification

Project Identification
GF21-07748L
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Universität Bern

Plánujeme sekvenovat, analyzovat a porovnat devět genomů rodu Biscutella (dvojštítek Brassicaceae) s odlišným počtem chromosomů a velikostí genomu. Budeme analyzovat molekulární procesy spojené s různým stupněm redukční dysploidie během post-polyploidní diploidizace a speciace.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info