Project information

Standardy v?kybernetické bezpečnosti

Project Identification
VJ01030007
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Hlavním cílem projektu je posílit úroveň kybernetické bezpečnosti ČR a rovněž akceschopnosti ČR při boji s kybernetickou kriminalitou, a to prostřednictvím vybudování mechanismů dlouhodobé spolupráce mezi americkou organizací National Institute of Standards and Technology (NIST, www.nist.gov) a jeho National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE, nccoe.nist.gov) a Národním centrem kompetence pro kyberbezpečnost (NC3, www.nc3.cz), které je reprezentováno Masarykovou univerzitou. NIST i NCCoE jsou špičkové instituce dlouhodobě se věnující tvorbě a uplatňování standardů a ověřování shody v oblasti kybernetické bezpečnost, pro tyto aktivity mají vybudované infrastrukturní, institucionální a organizační zázemí, jsou proto vhodnou inspirací a ideálními partnery pro dlouhodobou spolupráci s výzkumnými centry NC3 a Cybersecurity Innovation Hub. Dosažení cíle bude mít efekt nejen v posílení bezpečnosti ČR prostřednictví posílené schopnosti budovat bezpečné infrastrukturní a personální zázemí, ale rovněž synergický efekt spočívající v posílení konkurenceschopnosti českého výzkumu a kyberbezpečnostního průmyslu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info