Project information
Proměny literárního pole v románských literaturách

Cílem tohoto projektu je podpora doktorského studia v oblasti románských literatur. Ústav románských jazyků patří k předním školícím pracovištím v ČR. V současné době je v programu Románské literatury zapsaných 14 studentů, z nichž 12 je prezenční formě. Projekt se soustřeďuje na podporu výzkumu a dalších činností, které přispívají k formování doktoranda v rámci studia. Jedná se především o usnadnění přístupu k pramenům a aktuálně vydávané odborné literatuře, zkvalitnění doktorských seminářů a financování výstupů a publikací. Důraz bude kladen na to, aby se doktorandi mohli aktivně účastnit na vědeckých sympoziích jak v prezenční formě (bude-li to možné) tak i ve virtuální formě.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info