Project information

Ekonomická a právní minorizace v pozdní antice

Project Identification
MUNI/A/1447/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Náplní projektu specifického výzkumu bude bádání na poli témat úzce souvisejících s přechodným charakterem pozdně římské říše a pozdní antiky obecně. V jádru výzkumné otázky stojí tematika právní a ekonomické minorizace, tedy tématu, které je do jisté míry živé i v některých moderních státech. V rámci projektu však bude minorizace zkoumána především na příkladech pozdně římského kolonátu a ostatních lidech nacházejících se pod patrociniem. Vzhledem k tomu, že tyto osoby často tvořily nemalou část základny hospodářské moci elit pozdně římské říše, bude mít tento výzkum týkající se postavení převážně nižších společenských vrstev z řad humiliores očividný přesah do tematiky vlivných soukromých subjektů v římské říši. Výsledky projektu budou ve finále poskytnuty jak odborné tak širší veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info