Project information
Design Thinking Action Lab 2021: dezinformace, informační chování a virtuální realita v paměťových institucích

Project Identification
MUNI/A/1456/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Design Thinking Action Lab je dlouhodobý projekt, kterým chceme paměťové instituce a informační centra podpořit v proměně na komunitní a znalostní centra. V rámci specifického výzkumu se chceme více zaměřit na problematiku informačního chování, rozšířené virtuální reality, sociálních inovací a digital humanities. Proměna knihoven z půjčoven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra je celosvětový trend. Je to hledání smyslu a role knihoven v digitální době. Registrovaných čtenářů ubývá. Poptávka po informacích se však nezmenšuje, jen se mění. Některé knihovny to vnímají jako součást svého poslání zajišťovat rovný přístup k informacím. Uvědomují si, že lidé v různých životních situacích mají různé informační potřeby. Využívají toho, že jsou neutrálním a bezpečným veřejným prostorem pro všechny bez rozdílu. Některé knihovny nové služby či akce přímo organizují. Některé pro ně poskytují zázemí a podporují propojování. Některé knihovny jsou dějištěm, některé prostředníkem. Někde je to součást strategie. Náš výzkumný projekt chce lépe pochopit současný stav a nabídnou metodologii a řešení pro transformaci služeb.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info