Project information

Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu III

Projekt zaštiťuje studentský výzkum, jehož společným zájmem je ochrana a podpora zdraví. Témata dvanácti zapojených studentů jsou rozdělena do kategorií:
a) výživa a životní styl ve vztahu ke zdraví,
b) mikroorganismy a jejich vliv na zdraví,
c) stopové prvky ve vztahu ke zdraví.
Projekt slouží jako platforma pro podporu a podněcování tvůrčí činnosti doktorských a magisterských studentů, kteří jsou skrze projekt koordinováni a motivováni ke spolupráci a k naplňování předsevzatých cílů. Kromě samotné přípravy odborných příspěvků se skupina pravidelně setkává a diskutuje průběžný postup, což přináší další hodnotu ve formě rozvoje týmové spolupráce na pracovišti.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info