Project information
Protektivní plicní ventilace během celkové anestezie a intenzivní péče u pediatrických pacientů: retrospektivní studie II (TIVAC 2)

Project Identification
MUNI/A/1178/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Protektivní umělá plicní ventilace (dechový objem ≤6ml/kg) je standardním postupem u dospělých pacientů v intenzivní péči a je asociována s redukci morbidity a pozitivním ovlivněním outcome. U pediatrických pacientů jsou k dispozici limitována data týkající se velikosti dechového objemu a je doporučeno dodržovat dechový objem ˂10ml/kg pro celé věkové spektrum dětských pacientů. Cílem retrospektivní observační studie je zhodnotit velikost dechového objemu v klinické praxi u pediatrických pacientů během celkové anestezie a během pobytu v intenzivní péči. Dále bude sledované nastavení hodnoty end-expiračního tlaku (PEEP) v souvislosti s inspirační frakci kyslíku (FiO2) a tzv. modifikovaný driving pressure (vrcholový tlak - end-expirační tlak) u pacientů podstupujících celkovou anestezii s umělou plicní ventilaci versus pacientů na umělé plicní ventilaci v intenzivní péči. Data budou analyzována retrospektivně.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info