Project information
Nanočásticové sondy pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii

Investor logo
Project Identification
GA21-12262S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Návrh rozvíjí koncept zobrazovací hmotnostní spektrometrie jednotlivých nanočástic. K detekci nanočástic bude použita hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS) a subatmosferická laserová desorpcí a ionizací (SubAP LDI MS). Metody budou využity k zobrazení nanočástic ve vyschlých kapkách vzorků a buněčných agregátech. Potenciální aplikace metody zahrnují studie pronikání nanočástic do biologických tkání, multiparametrové zobrazení stopových markerů v tkáních značených protilátkami konjugovanými s nanočásticemi a další.

Publications

Total number of publications: 32


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info