Project information

Ultrasound effects on tumour cells, implanted tumours and efficiency of cytotoxic drugs

Investor logo
Project Identification
GA312/95/1187
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology

V literatuře lze nalézt mnoho rozporných výsledků týkajících se aplikací ultrazvuku v onkologii, a to jak v terapii, tak i v diagnostice. Vedle důkazů o bezpečnosti těchto aplikací nacházíme i náznaky toho, že ultrazvuk může působit na buňky stimulačně. Dosud není prakticky nic známo o kombinovaném účinku cytostatik a ultrazvuku a nejsou ani přesně známy podmínky, za kterých může v ultrazvukovém poli k takovéto stimulaci dojít. Není znám ani účinek ultrazvuku na cytoskelet normálních a nádorových buněk. Prostředky získané na základě této žádosti by mohly přispět k řešení výše uvedených problémů a v konečném důsledku přispět k nalezení nových terapeutických přístupů při léčbě nádorových onemocnění.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info