Project information

Project information
Ekologické a Evoluční Mechanismy Obratlovců a jejich Parazitů (EEMOP)

Project Identification
MUNI/A/1575/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum evolučně-ekologických systémů a mechanismů jejich fungování je dlouhodobě hlavním tématem doktorských prací na Ústavu botaniky a zoologie. Projektu se zúčastní 4 akademických pracovníků a 12 studentů doktorského studijního programu Zoologie a Ekologie a okrajově též studenti magisterského stupně. Studenti doktorského studia řeší své práce na mezioborové úrovni, proto je projekt založen na ekologických vazbách, kdy se opírá jednak o propojení klasického ekologického, diverzitního výzkumu společenstev živočichů, geneticko - fylogenetického výzkumu a jednak behaviorálního výzkumu. Taxonomickým úhlem pohledu je hlavní jednotící linkou obratlovčí model a na něj navázané vybrané skupiny patogenů. Výstupy projektu přispějí k poznání ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, v široce zobecnitelném kontextu. Zvolená interdisciplinarita umožňuje propojení tradičních a moderních výzkumných přístupů pomocí pokrokových technologií. K hlavním tématům, které jsou detailně studovány jednotlivými pracovními skupinami v jednotlivých subprojektech, patří: 1) role selekce v adaptivní radiaci, 2) role variability prostředí v evoluci znaků životních historií a s nimi souvisejících pace-of-life strategií, 3) diverzita hostitele a parazita v hybridních zónách a v zónách druhových kontaktů, 3) koevoluce a koadaptace mezi hostitelem a patogenem, a 4) studium reprodukčních bariér na úrovni pohlavních chromozómů nebo pohlavních buněk, prekopulačních i postkopulačních mechanismů. Uvedená výzkumná témata jsou podložena odlišnými metodickými přístupy a některá mají řadu aplikovaných přesahů. Ty spočívají například ve studiu dynamiky areálů rozšíření bioindikačních druhů v souvislosti s antropizací krajiny nebo souvisí s hospodářsky významnými škůdci nebo člověku nebezpečnými parazity. Je pochopitelné, že předkládaný základní výzkum může mít v budoucnu aplikovaný význam, v tomto projektu však aplikované výstupy nejsou plánovány. Výsledky projektu mají charakter základního výzkumu a spočívají v publikacích a prezentacích na mezinárodních konferencích.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info