Project information
Biologická úloha lektinů v symbióze a patogenezi

Investor logo
Project Identification
GA21-29622S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt je zaměřen na studium úlohy lektinů v symbióze a patogenezi v tripartitních systémech, ve kterých se neuplatňuje pouze jednoduchý bivalentní vztah hostitel-patogen. Budeme primárně studovat význam lektinů z klíštěte obecného a lektinů
z bakterií Photorhabdus spp., jež patří mezi lidské i hmyzí patogeny žijící symbióze s hlísticemi Heterorhabditis spp., se snahou pochopit jejich zapojení komplexních patogenních systémech
bakterie-přenašeč-hostitel.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info