Project information

Segmentace a sledování buněk se složitým tvarem

Investor logo
Project Identification
GA21-20374S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Segmentace a sledování živých buněk v obrazech z mikroskopu patří do bio-obrazové
informatiky. Buňky mohou mít velmi složité nekonvexní tvary (např. s různými výběžky
vycházejícími z buněčné membrány), které je obtížné segmentovat obvzlášť v hustých
buněčných populacích. V reálných obrazech se může současně vyskytovat mnoho různých
tvarů buněk a v dvoudimenzionálních obrazech se mohou dokonce překrývat. Problém
segmentace instancí, tj. úloha nalezení jednotlivých objektů v obraze, je v moderních metodách
hlubokého učení typicky definována jako klasifikační problém na úrovni pixelů. To je však pro
komplikované a potenciálně překrývající se tvary velmi omezující. Smyslem tohoto projektu je
nalézt nové metodologie, algoritmy a reprezentace pro lepší segmentaci a sledování buněk se
složitými tvary. Naše výsledky pomohou nejen analyzovat mikroskopické obrazy živých buněk s vyšší přesností a mírou detailu, ale povedou k novým výsledkům v oblasti segmentace obrazu,
sledování objektů a reprezentace tvaru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info