Project information

Project information
Segmentace a sledování buněk se složitým tvarem

Investor logo
Project Identification
GA21-20374S
Project Period
1/2021 - 7/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Segmentace a sledování živých buněk v obrazech z mikroskopu patří do bio-obrazové
informatiky. Buňky mohou mít velmi složité nekonvexní tvary (např. s různými výběžky
vycházejícími z buněčné membrány), které je obtížné segmentovat obvzlášť v hustých
buněčných populacích. V reálných obrazech se může současně vyskytovat mnoho různých
tvarů buněk a v dvoudimenzionálních obrazech se mohou dokonce překrývat. Problém
segmentace instancí, tj. úloha nalezení jednotlivých objektů v obraze, je v moderních metodách
hlubokého učení typicky definována jako klasifikační problém na úrovni pixelů. To je však pro
komplikované a potenciálně překrývající se tvary velmi omezující. Smyslem tohoto projektu je
nalézt nové metodologie, algoritmy a reprezentace pro lepší segmentaci a sledování buněk se
složitými tvary. Naše výsledky pomohou nejen analyzovat mikroskopické obrazy živých buněk s vyšší přesností a mírou detailu, ale povedou k novým výsledkům v oblasti segmentace obrazu,
sledování objektů a reprezentace tvaru.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info