Project information

Jak rostlinné transposony přispívají ke "genomové krajině" a organizaci interfázních jáder (transpozony)

Investor logo
Project Identification
GA21-00580S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Transpozony (transponovatelné elementy) představují významnou část rostlinných genomů, avšak jejich evoluční dynamika a vliv na fungování buňky stále zůstávají do značné míry nepochopeny. V rámci navrhovaného projektu budeme pomocí bioinformatických nástrojů i experimentálně studovat různé aspekty života transpozonů v rostlinných genomech - jejich věk, vlny amplifikací, strukturní rysy, inzerční preference, rozsah jejich genové konverze a ektopické rekombinace stejně jako vliv těchto procesů na genom. Množství a lokalizaci centromerických LTR retrotranspozonů u holocentrických chromozomů (celý chromozom funguje jako centroméra) porovnáme s příbuznými monocentrickými druhy. Pomocí moderní metody Hi-C budeme testovat potenciální vzájemné interakce transpozonů a jejich příspěvek k organizaci interfázního jádra. Naše výsledky přispějí k pochopení struktury, funkce a evoluce transpozonů. Porozumění jejich regulaci umožní ovlivňovat jejich aktivitu, což poskytne možnost zvýšení genetické variability, tolik potřebné při šlechtění plodin.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info