Project information

Project information
Průhlednost dobrovolného kapitálového spoření na důchod (FDC_transparency)

Project Identification
MUNI/A/1686/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Český systém dobrovolného kapitálového spoření je součástí širšího systému důchodového zabezpečení. Zatímco odborná veřejnost věnuje pozornost zejména prvnímu pilíři důchodového zabezpečení, případně diskutuje dopady zrušení druhého (kapitalizačního) pilíře, problematika fungování dobrovolného (kapitalizačního) pilíře zatím není nahlížena jako důležitá i přes to, že tento pilíř má potenciál doplnit jakoukoliv budoucí podobu důchodové reformy a za situace očekávaného stárnutí populace u některých jedinců dokonce nahradit jejich příjem. Může se tak ale stát pouze za předpokladu, kdy tento pilíř bude optimálně fungovat, k čemuž má nyní daleko. Paradoxně není třeba optimální fungování nahlížet pouze optikou finanční podpory státu, svůj vliv zde má více faktorů (například historicky formovaná očekávání veřejnosti, úroveň finanční gramotnosti, aj.). Projekt se chce zaměřit na aspekt schopnosti účastníka činit kvalifikovaná rozhodnutí, zejména otázku kvality informací, na základě kterých rozhodnutí činí. Jelikož efektivita rozhodování aktérů je dána kvalitou informací na obou stranách trhu, jeví se tak nedostatečná transparentnost českého systému jako významný limitující faktor fungování současného dobrovolného penzijního pilíře.
Navrhovaný projekt specifického výzkumu sleduje několik dílčích cílů:
1) Nalézt základní oblasti nedostatečné transparentnosti českého dobrovolného penzijního pilíře a navrhnout možnosti jejich hodnocení
2) Vytvořit pracovní verzi webových stránek, která přispěje k růstu transparentnosti sledovaného prostředí
3) Diskutovat podněty od odborné veřejnosti k dalšímu prohlubování transparentnosti prostředí
4) Upřesnit hlavní výzkumnou otázku pro follow-up projekt doktorského studia

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info