Project information

Pocket analyser for the determination of antibodies in a liquid sample using a potentiostat powered by a disposable energy source

Project Identification
MUNI/71/04202002/2021
Project Period
2/2021 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

V rámci projektu bude navržen a zkonstruován kompaktní analyzátor určený ke stanovení biochemických markerů v kapalném vzorku a budou ověřeny jeho funkční vlastnosti. Tento přístroj bude obsahovat všechny důležité komponenty potřebné pro autonomní a automatické měření zahrnující fluidní cartridge s místem pro nanesení vzorku, měřicí, kontrolní a vyhodnocovací elektroniku miniaturních rozměrů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info