Project information
Aktuální otázky psychologie zdraví – sexualita a online behaviorální závislosti (AOPZ)

Project Identification
MUNI/A/1564/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na dřívější GAČR projekty Nové behaviorální závislosti (GAP407/11/0585) a Internet a sexualita ve druhé půli života (GA17-11384S). Tematicky se zaměřuje na oblast nadměrného užívání internetu (např. používání mobilních telefonů či hraní počítačových her) a také na oblast sexuality v kontextu užívání digitálních technologií (např. sledování pornografie a sexting) a to ve spojitosti s dalšími psychosociálními a behaviorálními faktory. V rámci projektu budou využita již existující data, zejména data kvantitativního charakteru (longitudinální data na závislost na počítačových hrách, data na používání internetu pro sexuální potřeby). Dále se projekt zaměří na analýzu rozsáhlých mezinárodních reprezentativních dat na adolescentech sesbíraných v rámci networků HBSC a EU Kids Online.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info