Project information

Project information
Propad veřejných rozpočtů v době koronavirové krize versus pravidla rozpočtové odpovědnosti (PVRVPRO)

Project Identification
MUNI/A/1709/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti řeší zásady a principy posilující transparentnost a zdraví veřejných financí. Předmětem navrhovaného projektu je provést kritickou analýzu zákonné úpravy v době koronaviru, kdy je propad příjmů všech veřejných rozpočtů. Současně by projekt měl navrhnout řešení k dosažení a ozdravení dlouhodobě udržitelných veřejných financí v České republice, které by měli poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistit respektování mezinárodních závazků. Primární oblastí, kterou by se měl projekt zabývat, je zejména právní úprava rozpočtových výdajů Veřejných institucí s akcentem na hospodaření územních samosprávných celků a jim zřizovaných příspěvkových organizací včetně kontrolních mechanizmů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info