Project information

Osobnostní charakteristiky budoucího právníka: výzkum osobnosti studentů na začátku právnického vzdělávání (OSOBUD)

Project Identification
MUNI/A/1691/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V rámci projektu budou zkoumány osobnostní charakteristiky studentů stojících na začátku právnického vzdělávání. Podkladová data budou získána prostřednictvím dotazníkového šetření, výzkum na studentech práva bude doplněn o šetření na kontrolním souboru studentů jiných oborů.

Výsledkem projektu bude soubor dat popisující v pětifaktorovém modelu osobnosti charakteristiky studentů zahajujících studium práva včetně informace o tom, zda a nakolik jsou tyto charakteristiky specifické oproti jiným oborům. Na základě těchto dat bude publikován článek a výsledky výzkumu budou dále využívány v navazující vědecké práci.

Projekt zapadá do rámce dizertační práce, která se ve více rovinách zabývá osobnostními charakteristikami budoucího právníka, jejich dynamikou a vlivem, který na tyto charakteristiky má právnické vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info