Informace o projektu

Informace o projektu
Osobnostní charakteristiky budoucího právníka: výzkum osobnosti studentů na začátku právnického vzdělávání (OSOBUD)

Kód projektu
MUNI/A/1691/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V rámci projektu budou zkoumány osobnostní charakteristiky studentů stojících na začátku právnického vzdělávání. Podkladová data budou získána prostřednictvím dotazníkového šetření, výzkum na studentech práva bude doplněn o šetření na kontrolním souboru studentů jiných oborů.

Výsledkem projektu bude soubor dat popisující v pětifaktorovém modelu osobnosti charakteristiky studentů zahajujících studium práva včetně informace o tom, zda a nakolik jsou tyto charakteristiky specifické oproti jiným oborům. Na základě těchto dat bude publikován článek a výsledky výzkumu budou dále využívány v navazující vědecké práci.

Projekt zapadá do rámce dizertační práce, která se ve více rovinách zabývá osobnostními charakteristikami budoucího právníka, jejich dynamikou a vlivem, který na tyto charakteristiky má právnické vzdělávání.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info