Project information

Project information
Právní regulace nízkoemisních zón ve vybraných státech EU (nízkoemisní zóny v EU)

Project Identification
MUNI/A/1638/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je provést analýzu problematiky nízkoemisních zón ve vybraných členských státech EU a na jejím základě vytvořit materiál, který umožní přehledně a srozumitelně se seznámit s řešením problematiky nízkoemisních zón v rámci vybraných států EU. Zároveň je cílem projektu představit návrhy de lege ferenda pro českého zákonodárce v oblasti řešené problematiky, zejména jak lze tuto problematiku uchopit a jakým způsobem lze v rámci řešení tohoto typu právní regulace směřovat, a to za účelem vytvoření efektivního a funkčního systému regulace dopravy za účelem snížení emisí z dopravy prostřednictvím nízkoemisních zón.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info