Project information

Prostor pro zásadu posílené realizace pracovního práva a její projevy de lege ferenda (Nová zásada pracovního práva)

Project Identification
MUNI/A/1585/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Pracovní právo se vykazuje kromě organizační funkce i funkcí ochrannou. Na četných místech v zákoníku práce můžeme nalézt spoustu institutů, které jsou nastaveny ve prospěch zaměstnance, majících za cíl jeho ochranu. V realitě pracovněprávních vztahů však narážíme na situace, kdy ochrana poskytovaná pracovním právem zůstává obsažena pouze v právních normách. Zaměstnanci v důležitých životních okamžicích pak nejsou chráněni vůbec. Obávají se totiž právního střetu se svým zaměstnavatelem, a to ze strachu o ztracení práce nebo zhoršení podmínek práce na pracovišti. O ochranu, kterou by jim mohla poskytnout moc soudní si často ani neřeknou a tak se děje bezpráví.
Kvůli ohrožení svého příjmu se zaměstnanci svých práv nedomáhají. Často jde navíc o okamžiky, které nemají zásadní dopad pouze na osobu zaměstnanců samotných, ale též na na jejich rodiny a jiné blízké osoby. Mezi stěžejní cíle práva v objektivním slova smyslu by měl být bez rozporů zařazen i požadavek na fungování (realizaci) práva. Právo má být dodržováno, ctěn má být proto i zákoník práce, a to zejména v okamžicích, které mají zásadní vliv na život zaměstnance a ve kterých je zaměstnanec nejvíce ohrožen. Jinak řečeno, mělo by nám jít o posílení zhmotnění ochrany poskytované zákoníkem práce do jsoucí reality. Řešitel projektu bude z uvedeného důvodu hledat, zda mezi současnými zásadami pracovního práva neexistuje i dosud nepojmenovaná zásada pracovního práva - zásada posílené realizace pracovního práva, která by de lege ferenda napomohla zaměstnancům při realizaci jejich práv. Řešitel bude v první fázi výzkumu odpovídat na otázku: "Zda je pro tuto zásadu v pracovní právu prostor?" Druhou fází pak bude, v případě kladného zodpovězení uvedené otázky, představení konkrétních nástrojů, prostřednictvím kterých by se zásada mohla projevovat. Bádána bude oblast zatím právní vědou nepojmenovaná, a to oblast tzv. pracovního práva procesního. Výzkum vzejde z inspirujících zahraničních právních úprav a představí potenciální pravomoci např. institutu pracovněprávního ombudsmana.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info