Publication details

Kvality pojmu zásada a jejich význam pro (pracovní) právo

Authors

BLAŽEK Michal

Year of publication 2022
Type Article in Periodical
Magazine / Source Právník
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Tento článek si klade za cíl vymezit jednotlivé kvality pojmu právní zásada a za pomocí tohoto kroku vymezit, za jakých podmínek lze prohlásit v právu vyskytující se jev za právní zásadu novou, resp. nově objevenou. Stať kriticky přistupuje k vybraným jevům z oblasti pracovního práva, jež jsou pojmenovávány jinými autory a argumentuje, proč se o právní zásady nejedná, byť tak o nich sami autoři hovoří. Text poukazuje i na současné problémy pracovního práva, inspirován zejména kritikou obsaženou v zahraniční odborné literatuře, v českém pracovněprávním prostředí dosud přehlížené. Na základě této inspirace, ale zároveň i za pomocí deduktivní a induktivní metody použité vůči současné české pracovněprávní úpravě poukazuje na prostor (a nezbytnost) pro pojmenování nové zásady pracovního práva, která má vést k jeho větší realizaci a napomoci jeho dílčí problémy vyřešit. Dochází tak k reflexi recentního trvajícího faktického stavu, který je nejen autorem textu shledáván za značně nevyhovující, kdy se zaměstnanci při nedodržování pravidel hry ze strany zaměstnavatelů v důležitých životních okamžicích obávají jít s nimi do střetu z důvodu obav o ztrátu zaměstnání nebo zhoršení pracovních podmínek, v důsledku čehož zůstává pracovněprávní hmotněprávní úprava obsažena toliko v právních normách, ale k realizaci ochrany v uspokojivé míře nedochází.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info