Project information

Formulace a hodnocení depozice mikročásticových systémů k aplikaci do plic. (plicní mikročástice)

Project Identification
MUNI/A/1213/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Plicní cesta podání představuje komplexní problematiku. Pro účinnou depozici léčiva v plicích, hraje důležitou roli několik faktorů. Z technologického hlediska je to především velikost, porozita a morfologie částic. Suché práškové formulace, především velké porézní částice (large porous particles – LPPs) jsou aktuálně dominantním zájmem výzkumu inhalačního podání léčiv. Jejich specifickými parametry jsou nízká hustota, relativně velká fyzická velikost a vhodný aerodynamický průměr. Díky těmto vlastnostem jsou LPPs chráněné před rychlou eliminací makrofágy, navíc mají výsledné práškové formulace lepší tokové a aerosolizační vlastnosti a tendenci deponovat se hlouběji v plicích. Tyto porézní částice mohou být formulovány z vhodného biodegradovatelného materiálu a tím sloužit jako nosič léčiva pro jeho cílené a prodloužené působení v plicích.
Originalita tohoto projektu spočívá ve formulaci dvou typů moderních mikročástic s vlastnostmi vhodnými pro cílenou terapii bakteriálních komplikací cystické fibrózy. Prvním typem mají být mikročástice s obsahem mukolytické látky (např. N-acetylcystein), které by měly sloužit k premedikaci pacienta tím, že látky obsažené v mikročásticích pomohou s rozrušením vysoce viskózního hlenu obvykle přítomného v plicích takto postižených, čímž dojde ke zvýšení přístupnosti postižené oblasti. Pro následnou aplikaci volného nebo lipozomálně enkapsulovaného antibiotika (např. kolistin) bude formulován druhý typ nosičových biodegradovatelných částic (např. z manitolu, chitosanu, atd.), které svými vlastnostmi zajistí depozici léčiva v cílové plicní oblasti a působení léčiva po prodloužený čas.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info