Project information

Testování biologické aktivity vybraných přírodních látek in vitro

Project Identification
MUNI/A/1654/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

V rámci předkládaného projektu se plánujeme zameřit na testování antibakteriální, antidiabetické, antioxidační a protizánětlivé aktivity. Přírodní látky rostlinného původu slouží velmi často přímo jako použitelná léčivá látka nebo jako strukturní základ pro semisyntetickou úpravu. Zvládání infekčních onemocnění při roustoucí antibiotické rezistenci, dále metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus II. typu a nebo zánětlivých a pro-oxidačních procesů, které jsou podkladem patofyziologie mnoha onemocnění, je velkou výzvou, ke které může tento projekt alespoň malým dílem přispět.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info