Project information

Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík

Investor logo
Project Identification
GA522/09/0239
Project Period
1/2009 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next