Project information

The effect of alcohol intoxication on gait, postural stability and self-defense performance (Vliv alkoholu na chůzi a sebeobranný výkon)

Project Identification
MUNI/A/1639/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Česká republika patří v celosvětovém měřítku mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholických nápojů. Alkohol ovlivňuje lidské chování a motoriku. Intoxikace alkoholem zvyšuje riziko pádu a zranění, jehož závažnost často souvisí s výškou hladiny koncentrace alkoholu v krvi. Teorie a praxe trestního práva a kriminologie popisuje množství případů trestné činnosti, jejímž významným činitelem je intoxikace alkoholem pachatele trestného činu, případně jeho oběti. Tato problematika je významná zvláště u trestných činů proti životu a zdraví, resp. situacích vztahující se k nutné obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Cílem projektu je zjistit vliv intoxikace alkoholem na posturální stabilitu, chůzi a sebeobranný výkon jedince.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info