Project information

Project information
The effect of alcohol intoxication on gait, postural stability and self-defense performance (Vliv alkoholu na chůzi a sebeobranný výkon)

Project Identification
MUNI/A/1639/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Česká republika patří v celosvětovém měřítku mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholických nápojů. Alkohol ovlivňuje lidské chování a motoriku. Intoxikace alkoholem zvyšuje riziko pádu a zranění, jehož závažnost často souvisí s výškou hladiny koncentrace alkoholu v krvi. Teorie a praxe trestního práva a kriminologie popisuje množství případů trestné činnosti, jejímž významným činitelem je intoxikace alkoholem pachatele trestného činu, případně jeho oběti. Tato problematika je významná zvláště u trestných činů proti životu a zdraví, resp. situacích vztahující se k nutné obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Cílem projektu je zjistit vliv intoxikace alkoholem na posturální stabilitu, chůzi a sebeobranný výkon jedince.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info