Project information

Evaluace modelových sebeobranných situací a stresové tolerance žen (STRESŽEN)

Project Identification
MUNI/A/1634/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Ženy jsou skupinou s významným rizikem stát se obětí násilného trestného činu, zároveň jejich šance se v případě útoku ubránit je vzhledem k tělesným predispozicím obecně nižší, než u mužů. Schopnost odolávat akutnímu stresu je v sebeobranné situaci limitující. Projekt navazuje na výzkum roku 2019, který byl zaměřen na skupiny mužů. Cílem projektu je analyzovat stresovou toleranci a copingové strategie žen pomocí baterie psychologických testů a tento stresový profil komparovat s výkonem žen v modelových sebeobranných situacích simulující stav nutné obrany. Výsledky poskytnou zpětnou vazbu výzkumníkům/vyučujícím i studentům/účastníkům jako součást osobní a profesní diagnostiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info