Project information

Project information
The Competence of self-defense instructors to work with people with special needs

Project Identification
MUNI/A/1656/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Již několik let jsou naši studenti oboru SEBS a ASEBS edukováni k práci s různými skupinami včetně osob s postižením. Tato oblast didaktiky sebeobrany je na FSpS jedinečná a ostatními koncepty sebeobrany značně opomíjená. Projekt se zabývá možností vzdělávání osob s postižením v oblasti sebeobrany. Cílem projektu je zjistit míru kompetence instruktorů sebeobrany působící na území ČR k práci (komunikaci, manipulaci i odbornému vedení sebeobranných kurzů) s osobami s postižením

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info