Project information

Project information
Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol (DVRVS)

Project Identification
ROZV/C33/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Competence Development Centre
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí pracovníků vysokých škol v oblasti distančního vzdělávání a blended learningu včetně klíčového prvku, kterým je přenos a aplikace zkušeností a dobré praxe dovnitř zapojených VŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info