Project information

Fyzika, informatika a odborné vzdělávání na základních a středních školách

Projekt cílí na výzkum a propojení oborů fyziky, informatiky a odborného vzdělávání na základních a středních školách. Specifickým zaměřením do těchto tří oblastí můžeme podpořit zájem o tyto obory. Cílem projektu je na základě, rešerší, projektových návrhů a empirických výzkumů posoudit a následně navrhnout opatření k dalšímu rozvoji. V rámci projektu budou podporovány studentské zájmové projekty, diplomové a disertační práce. Vzniklé, články, projekty, publikace podpoří trendy v jednotlivých oborech i jejich propojování jako celku.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info